HOTLINE:(0234) 2222 012

Facebook Twister Google plus

Khách hàng

Một số khách hàng và dự án tiêu biểu mà chúng tôi đã thực hiện:

- UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
- Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế
- Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
- Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
- Các doanh nghiệp du lịch và lữ hành

 

Khách hàng: Footprint Vietnam

Dự án: Thiết kế Website và Phần mềm QTravel

Website: footprintsvietnam.com

Khách hàng: Trung tâm ngoại ngữ ILead

Dự án: Thiết kế website

Website: ilead.edu.vn/

Khách hàng: Điện máy toàn thủy

Dự án: Thiết kế website

Website: toanthuy.vn

Khách hàng: Huetourist Vietnam

Dự án: Website cho công ty du lịch - Lữ hành

Website: huetouristvietnam.com

Khách hàng: Công ty cơ điện AK

Dự án: Thiết kế website

Website: diencoak.com

Khách hàng: Công ty TNHH Sản xuất, Thương mại & Dịch vụ Nguyễn Triều

Dự án: Thiết kế website

Website: www.nguyentrieu.net

Khách hàng: Asiatravelland

Dự án: Thiết kế Website

Website: www.asiatravelland.com

Khách hàng: Discoverytravel

Dự án: Thiết kế Website

Website: discoverytravel.com.vn

Khách hàng: Thông tin giao dịch Bất Động Sản Thừa Thiên Huế

Dự án: Thiết kế website

Website: batdongsan.thuathienhue.gov.vn

Khách hàng: Nhà hàng không gian xưa

Dự án: Thiết kế website

Website: khonggianxuahue.com

Khách hàng: Nhà hàng Duyên Anh

Dự án: Thiết kế website

Website: duyenanhres.com.vn

Khách hàng: Chi cục thú y Thừa Thiên Huế

Dự án: Thiết kế website

Website: chicucthuythuathienhue.com