HOTLINE:(0234) 2222 012

Facebook Twister Google plus

Phần mềm quản lý dịch vụ vận tải hàng hóa - QTransport

QTransport là phần mềm dành cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ vận tải hàng hóa, QTransport hỗ trợ quản lý và điều hành quá trình vận tải hàng hóa theo các tuyến đi được xác lập sẵn, phần mềm cho phép doanh nghiệp dễ dàng theo dõi tình trạng của từng xe, tuyến đi, các loại chi phí trên đường đi,.... QTransport có thể triển khai trên môi trường internet, cho phép nhà quản lý có thể theo dõi tình hình kinh doanh mọi lúc, mọi nơi.

CHI TIẾT CHỨC NĂNG PHẦN MỀM

Module Mô tả
Quản lý thông tin chung
 • Quản lý thông tin xe: loại xe, trọng lượng, số xe, …
 • Quản lý tình trạng xe: đang sửa chữa, đang ở bãi, đang chở hàng.
 • Quản lý thông tin tài xế, tài phụ: tên, điện thoại, địa chỉ, loại bằng lái,…
 • Quản lý thông tin khách hàng, đối tác, hợp đồng
Quản lý thông tin đặt hàng
 • Tạo và quản lý chi tiết đơn hàng đặt trước với các chức năng thêm/xóa/sửa các thông tin trên đơn hàng.
 • Lập lịch dự kiến.
 • Điều xe, điều tài xế.
 • Thu tiền khách hàng ứng trước.
 • Bảng trạng thái thể hiện thông tin tình trạng của phương tiện.
Quản lý hành trình chở hàng (đi và về)
 • Hành trình đi
  • Khách hàng, loại hàng, trọng lượng hàng, tổng tiền hàng.
  • Chọn xe, tài xế, tài phụ.
  • Lập phiếu ứng tiền cho tài xế (cả đi và về).
  • Lập phiếu cho tài xế thu hộ tiền hàng (nếu có). 
 • Hành trình về
  • Ngày trở về, khách hàng, loại hàng, trọng lượng hàng.
  • Tuyến đường đi.
  • Tổng tiền hàng.
 • Kết thúc hành trình
  • Lập phiếu thanh toán tổng chi phí chuyến đi: tiền xăng xe, tiền ăn ở, tiền chi phí khác. Sau đó lập phiếu tài xế hoàn ứng hoặc phiếu chi thêm (nếu tổng chi phí chuyến đi vượt qúa chi phi ứng trước).
  • Lập phiếu thu tiền hàng (nếu có).
  • Đóng hành trình (kết thúc).
Quản lý công nợ
 • Công nợ khách hàng.
 • Công nợ của tài xế.
 • Thu/chi.
Báo cáo
 • Báo cáo doanh thu tiền hàng của từng xe (theo tháng hoặc theo từng khoãng thời gian).
 • Báo cáo chi phí chi tiết của từng chuyến đi của từng xe.
 • Báo cáo tổng chi phí của từng xe trong từng tháng (hoặc theo từng khoãng thời gian).
 • Báo cáo tổng doanh thu của công ty.
 • Báo cáo tổng chi phí của công ty theo từng hàng mục.
 • Thống kê khách hàng.
Phần quản trị hệ thống
 • Quản lý tài khoản nhân viên.
 • Quản lý theo nhóm/bộ phận.
 • Phân quyền chi tiết theo chức năng của từng nhóm, bộ phận, nhân viên.
 • Tracking: theo dõi quá trình truy suất vào hệ thống của các nhân viên trong công ty, ngăn chặn (lock) kịp thời những truy suất bất hợp pháp
 • Tiện ích dữ liệu: sao lưu dữ liệu, phục hồi dữ liệu, kết sổ dữ liệu.


Tất cả các phân hệ trên đều có thể thay đổi để phù hợp với nhu cầu của từng doanh nghiệp. Hãy gửi cho chúng tôi yêu cầu của quý vị đễ được tư vấn chi tiết hơn về phần mềm và chi phí.